Pozostałe Usługi:

- pomoc i doradztwo w rozpoczęciu działalności,
- opracowywanie polityki rachunkowości, planu kont,
- opracowywanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania,
- opracowywanie procedury obiegu dokumentów,
- szkolenia oraz doradztwo z zakresu prawidłowej pracy magazynu,
- rozliczenie VAT z tytułu zakupów materiałów budowlanych