Ze względu na różnorodną specyfikę działalności naszych Klientów, ceny naszych usług są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta.

Ceny są uzależnione od:
- rodzaju ewidencji księgowych
- skali prowadzonej działalności
- liczby zatrudnionych pracowników
- ilości dokumentów

Poniżej przedstawiamy przykładowy cennik usług.
- Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów od 150 zł
- Prowadzenie ewidencji przychodów od 100 PLN
- Prowadzenie Księgi Handlowej od 800 PLN
- Rozliczenie kadrowo – płacowe od 25 PLN