Oferta dla „Małych”
Rozpoczęcie prowadzenia działalności wiąże się z ponoszeniem określonych, często niemałych, nakładów finansowych a utrzymanie działu finansowo – księgowego stanowi istotny koszt funkcjonowania firmy. W związku z tym, szanując Twój czas i pieniądze, przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie wyjątkowa ofertę w cenie
99 PLN.

- odbiór dokumentów od klienta
- prowadzenie ewidencji przychodów
- prowadzenie ewidencji VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia