Księgi Handlowe:

- prowadzenie księgi handlowej,
- prowadzenie ewidencji VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
- prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
- wypełnianie deklaracji US, ZUS, GUS, Intrastat
- doradztwo podatkowe,
- reprezentowanie firmy przed urzędem skarbowym oraz ZUS,
- bieżąca kontrola dokumentów pod względem
formalno – rachunkowym